Έπιπλα TV neoset

  • Μπορούν να συνδυαστούν με όλα τα έπιπλα neoset.
  • Τα περισσότερα μοντέλα διαθέτουν ροδάκια για εύκολη μετακίνηση.
  • Λεπτομέρειες από γυαλί και μέταλλο στα μοντέλα Deco, Action, Quarda αναβαθμίζουν την εικόνα και την ποιότητα τους.
  • Οι πόρτες από αμίδιο στη σειρά Film προστατεύουν τα αντικειμενά σας από τη σκόνη