Πρακτικές και λειτουργικές, οι κουκέτες Neoset εξυπηρετούν με τον ιδανικότερο τρόπο περιορισμένους χώρους, στους οποίους επιβάλλεται να συγκατοικήσουν 2 ή ακόμα και 3 παιδιά. Η φροντίδα και η αξιοπιστία της Neoset είναι παρούσα και στην παραμικρή λεπτομέρεια της κατασκευής, όπου, λόγω της ιδιαιτερότητάς της, τον πρώτο λόγο έχει η ασφάλεια.